Salviacim - industrijski podoviU industriji se koriste sve savršeniji i zahtjevniji postupci kako bi se osigurala kvaliteta proizvodnje u najboljim uvjetima što se tiče sigurnosti, otpornosti i udobnosti. Zato se iščekivanja proizvonača okreću prema visokokvalitetnim podovima, osmišljenima da na njima stoje njihova postrojenja i da podnesu velike terete.

Kako bi odgovorili na različita opterećenja kojima pod može biti izložen (mehanička opterećenja, teški tereti, kanalizirani promet …), Eurovia predlaže postupak koji povezuje svojstva elastičnog bitumeniziranog asfalta i krutih cementnih betona: Salviacim®.

ŠTO ČINI RAZLIKU
 • nepropusan i nezapaljiv materijal, razreda MO prema pokusu na vatrootpornost CSTB-a (Znanstveno-tehničkog centra u području graditeljstva)
 • protuklizna udobna površina po kojoj promet ne stvara buku
 • maksimalna sigurnost za sve vrste strojeva
 • velika termička, kemijska i mehanička otpornost
BROJKE KOJE GOVORE
 • Velika otpornost na termičko djelovanje
 • Otpornost na statičko probijanje od 7 do 10 MPa
 • Do sada ugrađeno više desetaka milijuna m2
 • Više od 40 godina iskustva
 • Najprodavaniji proizvod te vrste u svijetu

ZA POUZDANE I TRAJNE PLATFORME

Debljina različitih slojeva u strukturi utvrnuje se specifičnom projektnom metodom, uzimajući u obzir očekivana dinamička i statička opterećenja. Salviacim® se uglavnom ugranuje na nosive slojeve od šljunka s bitumenom ili od asfalta s posebnim svojstvima (EME).

Može se takoner nanijeti na šljunak obranen hidrauličkim vezivima.

Otvoreni asfalt se proizvodi i ugranuje uobičajenom opremom za cestogradnju. Cementni gel se proizvodi u betonari ili specijalnim samostalnim miješalicama na gradilištu. On u asfalt prodire pomoću vibriranja.

U smjesu cementnog gela može se dodati boja ako želimo da bude dekorativan ili da služi za označavanje. Naknadne obrade površine bojanjem ili pokrivanjem materijalima na osnovi sintetičkih smola omogućuju da se, ako je to potrebno, dobije odrenena boja, poboljša kemijska otpornost, smanji stvaranje prašine ili stvori tražena hrapavost.

RAZLIČITE PRIMJENE

Salviacim® se nanosi kontinuirano bez spojeva što jamči veliku sigurnost strojevima za premještanje bilo na kotačima sa zračnicama ili bez. Salviacim® se koristi za površine pod povećanim mehaničkim i /ili termičkim opterećenjem, statičkim ili dinamičkim, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, za nove konstrukcije ili za renoviranja :

 • industrijskih ili trgovačkih skladišta
 • prostora za skladištenje i utovar tereta
 • parkirališta za kamione i letjelice
 • dokova za utovar
 • područja po kojima se kreću strojevi na gusjenicama
 • autobusnih i tramvajskih pruga i stajališta
 • kolodvorskih perona
 • polivalentnih hala (s dodatnom obradom površine).

Više desetaka milijuna m2 podova već je prekriveno Salviacimom®, u svim industrijskim i trgovačkim područjima, po cijelom svijetu u razdoblju duljem od 40 godina.

PRIZNATA I PREPOZNATA SVOJSTVA

Salviacim® se sastoji od otvorenog asfalta hidrokarboniziranog vrućim postupkom čije šupljine su popunjene gelom sastavljenim od cementa, mineralnih punila, sintetičke smole i vode. Taj gel prodire po cijeloj debljini asfalta.

Asfalt i gel zajedno tvore monolitan spoj koji istovremeno posjeduje svojstva bitumeniziranog asfalta – mekoću, nema spojeva - i svojstva materijala na osnovi hidrauličkog veziva – mehaničku otpornost, otpornost na kemijske proizvode, svijetlu boju.

Uobičajena granulometrija Salviacima® je 0/10 mm i 0/14 mm, u iznimnom slučaju 0/6 mm. Srednja debljina ugradnje je izmenu 3,5 i 5 cm.

MEHANIČKE KVALITETE

Salviacim® je izuzetno otporan na sječenje, udarce, statičko probijanje kao i na opterećenja koja uzrokuju tereti koji se prevoze.Salviacim® je vodonepropusan.

KEMIJSKA OTPORNOST

Salviacim® je otporan na mnoge kemikalije. Otpornost na slučajno prolijevanje ugljikovodika može se povećati specifičnim recepturama. Upotreba specijalnih cemenata u gelu povećava otpornost na kiseline.

OTPORNOST NA PROBIJANJE Salviacim® je otporan na statičko probijanje izmenu 7 MPa i 10 MPa ovisno o vrsti cementnog gela.

Uvjeti pokusa:

 • uzorak Salviacima® stariji od 28 dana i postavljen na podlogu otpornu na deformacije podvrgne se opterećenju tijekom 24 sata, na temperaturi od 20 ° C
 • dozvoljena dubina udubljenja: 1 mm na 7 cm2

ODJEL KOMERCIJALE I NABAVE
Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec
Telefon: +385 (0) 40 396 125
Faks: +385 (0) 40 396 123
www.tegra.hr
info@tegra.hr
Podružnica tvrtke:


TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr