ASFALTI

Fotografije uz članak 5

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJEVI

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJEVI - srednje, teško i vrlo teško prometno opterećenje
AC 16 base, AC 22 base, AC 32 base

BITUMENIZIRANI NOSIVO HABAJUĆI SLOJ - lako i vrlo lako prometno opterećenje
AC 16 surf (BNHS 16)

ZAVRŠNI HABAJUĆI SLOJEVI

AC 4 surf - vrlo lako prometno opterećenje
AC 8 surf dolomit -srednje prometno opterećenje
AC 8 surf eruptivni -teško prometno opterećenje
AC 11 surf dolomit -srednje prometno opterećenje
AC 11 surf eruptivni -teško prometno opterećenje

MICROVIA
Tankoslojna asfaltna mješavina
BBTM 8 A (MICROVIA) eruptivni - teško i vrlo teško prometno opterećenje

RUGOVIA
Tankoslojna asfaltna mješavina
BBTM 11 B (RUGOVIA) eruptivni - teško i vrlo teško prometno opterećenje

STONE MASTICS
SMA 11 PmB 45-80-65 - vrlo teško i autocesta

LIJEVANI ASFALT
LA 4, LA 8, TLA 11 - parkirališta i garaže, habajući slojevi

SALVIACIM
PA 11 eruptivni - vrlo teško prometno opterećenje (završni cementni gel se može izvesti u boji)

GRIPFIBRE - MICROASFALT
Tankoslojni asfalt s velikom otpornosti na klizanje


TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr