Niskogradnja 2020.

Stambena zona Mihovljan

Sjeverna obilaznica Čakovca 2020.

Rekonstrukcija čvora Goričan AC A4


TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr