UPRAVA

Ivan KOLARIĆ
Predsjednik uprave

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 395 421
e-mail: ivan.kolaric->tegra|hr

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Silvija KOLMANIĆ
Financijski direktor – član uprave

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 396 220
e-mail: silvija.kolmanic->tegra|hr

PROIZVODNJA

 


Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: info->tegra|hr

KOMERCIJALA

Vjenceslav HRANILOVIĆ
Rukovoditelj

Tel: +385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
e-mail: vjenceslav.hranilovic->tegra|hr

MEHANIZACIJA

Blaženko SLAVIČEK
Rukovoditelj

Tel: +385 40 396 258
Fax: +385 40 395 623
e-mail: blazenko.slavicek->tegra|hr

ZAŠTITA NA RADU

Josipa Halić, mag.ing.sec.

Stručnjak zaštite na radu Stručnjak zaštite od požara, Predstavnik Uprave za zaštitu okoliša, Predstavnik Uprave za ISO ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,ISO 45001:2018
Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: josipa.halic->tegra|hr

ODRŽAVANJE I UGRADNJA ASFALTA

Darko BELIGA
Rukovoditelj ugradnje asfalta i održavanja

Tel: +385 40 396 258
Fax: +385 40 395 421
e-mail: darko.beliga->tegra|hr

LIJEVANI ASFALT

Informacije


Tel: +385 40 396 290
e-mail: info->tegra|hr

ŠLJUNČARE I ASFALTNA BAZA

Danijel MAVREK
Rukovoditelj šljunčara i asfaltne baze

Asfaltna baza Ivanovec

Tel: +385 98 229 577

Šljunčara Ivanovec

Tel: +385 99 219 0131

Fax: +385 40 395 421
e-mail: danijel.mavrek->tegra|hr

GRADILIŠTE

Darko PETRINA, dipl.ing.građ.
Ovlašteni voditelj građenja

Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: darko.petrina->tegra|hr

Ivica KIRIN, dipl.ing.građ.
Ovlašteni voditelj građenja

Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: ivica.kirin->tegra|hr

Vlado DRŽANIĆ
Ovlašteni voditelj građenja

Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: vlado.drzanic->tegra|hr

Marijo OKREŠA
Ovlašteni voditelj građenja

Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: mario.okresa->tegra|hr

Mišo DRAGOJEVIĆ, dipl.ing.građ.
Ovlašteni voditelj građenja

Tel: +385 40 396 077
Fax: +385 40 395 421
e-mail: miso.dragojevic->tegra|hr

OSTALI

Glorija BARIĆ
Tajnica

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 395 421
e-mail: tajnistvo->tegra|hr

Ksenija GREGUR
Referent za ljudske resurse

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 396 220
e-mail: ksenija.gregur->tegra|hr

Mario STRNAD
Korporativnivni pravnik

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 396 220
e-mail: mario.strnad->tegra|hr


TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr