Osnovni podaci

Glavne djelatnosti

NISKOGRADNJA I HIDROGRADNJA

  • izgradnja, uređenje i održavanje prometnica
  • izgradnja objekata na prometnicama
  • izgradnja i uređenje zelenih površina, dječjih igrališta, sportskih objekata i terena
  • hortikulturno uređenje te uređenje i održavanje objekata niskogradnje
  • prometna signalizacija
  • vodovodi, vodospreme, crpne stanice, kanalizacije, plinovodi, TK instalacije, unutarnja i vanjska odvodnja, prelaganje i zaštita instalacija
  • horizontalno i vertikalno bušenje

EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

  • na području Međimurske županije TEGRA d.o.o. je najveći opskrbljivač tržišta šljunkom, pijeskom i zemljanim materijalom iz eksploatacionih polja na lokacijama Ivanovec i Cirkovljan

Osnovni podaci

Naziv:TEGRA d.o.o.
Adresa: Mihovljanska 70
40 000 Čakovec

Telefon: +385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Telefaks: +385 40 395 421
+385 40 395 421

IBAN HR3724070001100638308
OTP Banka

Uprava Ivan Kolarić - predsjednik
Silvija Kolmanić - član
OIB52347609859
Matični broj poduzeća: 1119834
Temeljni kapital: 22.826.200,00 kuna, upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu
MBS: 070000473
Broj zaposlenih: 160

TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr