CESTOGRADNJA

10Fotografije uz članak
  • izgradnja cesta i autocesta
  • izgradnja pratećih uslužnih objekata uz autocestu
  • sanacija i poboljšanje sigurnosti na postojećim prometnicama
  • redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta
  • redovno održavanje i zaštita prometnica
  • izgradnja parkirališta, skladišnih platoa i proizvodnih pogona
  • uređenje okoliša turističkih objekata

TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr