HLADNA RECIKLAŽA

Fotografije uz članak 4

Postupak obnove prometnica glodanjem, miješanjem sa vezivom po hladnom postupku i razastranje u jednom proizvodnom ciklusu.

RECIKLAŽNA KOMPOZICIJA:

  • glodanje postojećeg asfalta
  • miješanje glodanog asfalta sa vezivom (cement, vapno, upjenjeni bitumen)
  • razastiranje
  • profiliranje i zbijanje

TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr