Radovi u tijeku

  • Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije u Jalžabetu – odvojak Vinogradske – Investitor Općina Jalžabet
  • Radovi na vanjskom uređenju turističko-sportsko rekreacijskog centra uz ribnjak u Goričanu – Investitor Općina Goričan
  • Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC3, raskrižje Ivanovec-južna obilaznica grada Čakovca – Investitor Hrvatske Ceste d.o.o.
  • A-3. Dogradnja sustava odvodnje – općina Vidovec i Maruševec – Investitor Varkom d.d. Varaždin

TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr