UPRAVA

Ivan KOLARIĆ
Predsjednik uprave

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 395 421
e-mail: ivan.kolaric@tegra.hr

Silvija KOLMANIĆ
Član Uprave

Tel: +385 40 396 290
Fax: +385 40 396 220
e-mail: silvija.kolmanic@tegra.hr


TEGRA d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za niskogradnju i hidrogradnju
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Tel:+385 40 396 290
+385 40 396 077
+385 40 396 125
Fax: +385 40 396 123
+385 40 395 421
E-mail:info@tegra.hr